Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Christina Thorholm

konsulent

Telefon60703380

Emailchrt@hillerod.dk

Hillerød Kommune
   

Folketingskandidat i Nordsjælland

Byrådsmedlem i Hillerød Kommune siden 2010

Formand for Hillerød kommunes udvalg for Omsorgs og Livskraft

Medlem af økonomiudvalget

 

 

Danmark er et godt sted at leve, fordi vi har i høj grad har lige muligheder og stor tryghed og det er forhold jeg vil kæmpe for at bevare.

De gode uddannelsesmuligheder har afgørende betydning for, at vi kan skabe tryghed og rigdom i fremtiden, for den enkelte og for os som land. Er vi ikke veluddannet har vi svært ved at klare os, som lille land i den store verden. Mine mærkesager er:

Børn og unges trivsel er vores ansvar  Vi skal skabe bedre trivsel, fordi det er afgørende for vores fremtid, at vores børn og unge trives, har tillid til sig selv og dem de er - og får en uddannelse. Vi skal have bedre normeringer i vores vuggestuer og børnehaver, og familier skal have retten til at være på deltid så længe børnene er små. Det vil skabe bedre rammer for det gode børneliv, fordi vi ved, at det gode børneliv har betydning for, hvilke muligheder vi har som voksne.

Flere år i livet  Vi vil gerne leve det gode liv som mennesker, hvor vi er frisk og ikke skranter, hvor vi kan være aktive i samværet med familier og venner. For mange mennesker i Danmark lever med mange skranteår f.eks. på grund af kroniske lidelser. Jeg vil styrke det forebyggende arbejde, så flere får mulighed for at leve et liv med mange gode år i livet. Jeg vil styrke det forebyggende arbejde, og har fokus på et stærkere samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunerne, for at vi kan skabe bedre forløb.

Bæredygtig udvikling  Vi har en ansvar for at passe på vores miljø og klima. Vi skal investere i den grønne omstilling. Ved at lægge afgifter på vores særligt co2 forbrugende varer, kan vi være med til at påvirke forbruget og skabe finansiering til at investere i den grønne omstilling. Vi skal have en klimaplan med ambitiøse mål for omstillingen og være et foregangsland ved at øge vores viden og de understøtte de grønne virsomheder vi har.

 

Min profil:

Med baggrund i min politiske erfaring fra byrådsarbejdet gennem 10 år, gennem erfaringer fra mit arbejdsliv, som pædagog, leder og konsulent har jeg virket for at skabe resultater for mennesker, borgere og medarbejdere. Erfaringer, som jeg gern vil burge i mit Folketingsarbejde.

Jeg er konsulent på socialområdet og har arbejdet som leder af forskellige sociale tilbud i mange år. Derudover har jeg har arbejdet i daginstitutioner i en årrække.

Jeg er uddannet civiløkonom og pædagog og har altid kombineret min viden om økonomi med et stort socialt engangement. Min viden om såvel økonomi og socialområdet har jeg særligt har fået mulighed for at bruge i mit arbejde i kommunalbestyrelsen i Hillerød.

Det at skabe muligheder for mennesker, er det der styrer min drifkraft.

Jeg holder meget af naturen og nyder at bruge de mange muligheder i skoven og på Esrum sø.Jeg gik ind i kommunalpolitik for at kunne være med til at gøre verden til et bedre sted at leve, ved at påvirke lokale løsninger.

Gennem mit arbejde i Hillerød byråd, har jeg fået erfaring med politisk arbejde og sat mit præg på udvikling af byen og velfærd kommunalt. Den viden og erfaring vil jeg bygge på med mit kandidatur til Folketinget, fordi der er ting jeg ikke har kunne ændre på kommunalt, som jeg vil arbejde på i Folketinget.

 

 

 

 

Sundhed - 17.10.2017

Barnets første 3 leveår er de vigtigste og skal prioriteres højere

Barnets første 3 leveår er de vigtigste - for deres udvikling, evne til at knytte sig til andre mennesker, trivsel og indlæring. Læs mere
Christina Thorholm

Sundhed - 17.10.2017

Røgfri fremtid

Det er vores fælles ansvar at mindske antallet af unge, der ryger. Læs mere
Christina Thorholm