Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Udlændinge og integration

Dansk udlændingepolitik er blevet en skueplads for skræmmekampagner, hvor man taler til frygten og ikke gider de konstruktive løsninger. Vi er drevet af ambitioner. Ikke frygt. Vi vil væk fra den politik, som skader integrationen, skaber fattigdom og sætter skel og mistro mellem mennesker. Vi søger løsninger i stedet for skræmmekampagner. Danmark har plads til forskellighed. Udlændinge har meget at bidrage med og skal – som alle andre – mødes med både krav og forventninger.
Ansvar i flygtningekrisen
Mistænkeliggørelse, grænsebomme og uværdige stramninger gør ondt værre – for integrationen og for mennesker på flugt. Vi vil have en anden retning i flygtningekrisen. Det skal handle om mennesker, og målet er en vellykket integration, som sætter flygtninge i stand til at tage vare på eget liv. Vi vil afskaffe smykkeloven og 3 års ventetid på familiesammenføring for krigsflygtninge. Vi vil erstatte grænsebommen med samarbejde i Europa.  Grænsekontrollen betyder, at flere hundreder betjente er forsvundet fra de lokale politikredse. Det går ud over politiets mulighed for at opklare forbrydelser og gør livet surt for erhvervslivet. Det går ud over danskernes tryghed og vores fælles velstand. I stedet skal vi have styr på EU´s ydre grænser og satse på en fælles fordelingsnøgle af flygtninge i Europa. Og vi vil genoptage Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge.
 
Integration fra dag 1 
Integrationen skal lykkes bedre end hidtil – og indsatsen kan ikke vente. God integration skabes, når civilsamfundet, kommunerne og virksomheder går sammen om denne vigtige opgave. Det er lokalt, at integrationssucceserne opstår. Hvor man forholder sig til den konkrete opgave og glemmer de paroler og ideologier, som præger hele den nationale debat. Vi vil gentænke integrationsindsatsen, så asylansøgere ikke holdes passive på asylcentre. De skal i gang med det samme og afsættet skal være de ressourcer, de har med. Derfor vil vi give asylansøgere adgang til at arbejde fra dag 1 og have at de allerede på asylcentret får afdækket deres kompetencer og får lagt en plan for opkvalificering og virksomhedspraktik. Flygtninge er topmotivere for at skabe en ny fremtid. De er vant til brødføde sig selv. De skal ikke gøres til klienter, men have en trædesten ind på arbejdsmarkedet.
 
Væk med integrationsydelsen
Integrationsydelsen sender folk ud i fattigdom. Den skaber underskud, hvor der er brug for overskud og den hindrer, at flygtninge kan tage aktivt del i det danske samfund. Samtidig er den dyr for kommunerne, som af egen kasse må sikre, at flygtninge kan betale husleje og har et eksistensminimum. Derfor vil vi afskaffe integrationsydelsen – sammen med kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen.