Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Skolebørn mistrives med dårlige toiletforhold

Nødebo skoles toiletforhold er så utidssvarende, at jeg ikke mener, at de lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger.

af: Christina Thorholm


Sundhedsstyrelsen anbefaler et toilet for hver 10 børn i de mindste klasser. For elever over 10-årsalderen anbefales samme norm som for voksne: 1 toilet for hver 15 personer.


Nødebo Skole får med udvidelsen af 4. og 5 klasse op til 70 flere elever på skolen (3, 4 og 5. kl.). Pt. er der over 50 elever på skolen til at benytte de toiletter, som er på skolen og som kun for et antal kan siges at leve op til sundhedsstyrelses anbefalinger


Sundhedsstyrelsen beskriver, at gode toiletforhold har stor betydning for elevers trivsel og sundhed. Toiletforhold skal vurderes ud fra både antal, placering, udformning og hygiejnestand. Hvis man i dagligdagen ikke har mulighed for at komme på toilettet, fordi toiletterne er for langt væk, ikke er tilpasset ens behov, eller man er utryg ved at bruge dem, kan det give fysiske gener, som også kan påvirke koncentration og indlæringsevne og give mavesmerter, forstoppelse mm.


De mindste elever kan ikke holde sig så længe, så når de opdager, de skal på toilettet, skal det ofte gå hurtig.


På Nødebo skole er der 2 gode toiletter i stueplan og 4 utidssvarende gårdtoiletter. Derudover er der 4 toiletter på 1 sal i forskellige bygninger. Børnene oplever ofte at skulle stå i kø for at komme på toilettet i stueplan, eller at de ikke kan holde sig hele vejen fra legepladsen op til 1. sal.


Jeg mener, at vi bør tage ansvar for det opråb forældrene fra Nødebo skole er kommet med på vegne af deres børn. Vi bør håndtere de udfordringer med de utidssvarende toiletter, ved at etablere tidssvarende toiletter, så børnenes trivsel styrkes og deres fysiske sundhed ikke påvirkes negativt