Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Retspolitik

Radikale Venstres retspolitik er båret af ønsket om, at Danmark skal være en af verdens bedste retsstater, og at Danmark forbliver et af verdens tryggeste lande.
Retssikkerheden er fundamental
Uden retssikkerhed, intet demokrati. For Radikale Venstre er det afgørende, at politiet ikke bruger unødigt hårde magtmidler, at anklagede føler sig retfærdigt behandlet i retssager, og at overvågningen af borgerne holdes på et minimum. Straffen skal stå mål med forbrydelsen. Love og regler skal være enkle, overskuelige og logiske.
 
Forbrydelser skal efterforskes, og de skyldige straffes. Men vi vil ikke bruge straf som ren symbolpolitik for at signalere handlekraft. Radikale Venstre er imod de borgerlige partiers forslag om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. 
 
Hjælp til ofrene og forebyggelse af ny kriminalitet
Respekt og omsorg for ofrene for kriminalitet er afgørende for, at konsekvenserne af kriminalitet bliver så små som muligt. Ofrene skal have hjælp til at hele deres sår og komme tilbage i en normal dagligdag, og det skal ske i tæt samarbejde med de pårørende.
 
Radikale Venstre vil hellere forebygge end straffe. Når førstegangsindsatte er i fængsel, lærer de desværre ofte, hvordan de bliver bedre kriminelle. Derfor skal vi omdanne fængselsvæsenet med fokus på resocialisering, så pædagogiske tiltag, uddannelse og jobtræning kommer i centrum. Vi skal imidlertid også sætte stærkt ind allerede inden, en person begår kriminalitet første gang. Derfor skal vi øge den sociale indsats i de områder, hvor kriminalitet forekommer hyppigst.
 
Internationalt samarbejde
Stadigt mere kriminalitet er blevet international og organiseret. Derfor er et tæt samarbejde i EU vigtigt. Radikale Venstre ønsker derfor det danske retsforbehold afskaffet. Danmark skal også fremadrettet kunne deltage fuldt ud i Europol, det europæiske politisamarbejde. Radikale Venstre har derfor foreslået en ny separat folkeafstemning om Danmarks fremtidige deltagelse i Europol. 
 
Foto: Rigspolitiet