Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Publiceret

24. june
2014

Politik

Økonomisk og social ansvarlighed

 • Sund økonomi er ikke kun et mål i sig selv – men er forudsætningen for mere velfærd.
 • Vi skal lære af dem, der gør det bedst, så vi kan få mest mulig service for borgernes penge.
 • Ansvarlighed er også, at man skal gøre det, man selv kan. - Det aktive medborgerskab skal styrkes.
 • IT-løsninger og digital selvbetjening skal gøre det nemmere og billigere at være borger i Hillerød.
 • Hillerød skal fortsat udvikles som en bosætnings- og erhvervskommune.

Børn og unge  

 • Der skal være kvalitet og fleksibilitet i daginstitutionstilbuddene – med øget åbningstid.
 • Skolepolitikken skal have klare mål og successkriterier, så over 95% får en ungdomsuddannelse.
 • Kreativitet, faglighed og tillid skal være rammerne for arbejdet med børn og unge.
 • Styrket ledelsesfunktion og større tillid til de ansatte samt fokus på inddragelse af forældre.
 • Hillerød som uddannelsesby skal styrkes, herunder fortsat udvikling af Campus Hillerød.

Et sundere Hillerød hvor der er flere år i livet – mere liv i årene

 • Vi vil fremme forebyggelse og gøre det lettere for ældre og mennesker med kroniske sygdomme at leve et godt og indholdsrigt liv i mange år.
 • Genoptræning, støtte og hjælp til selvhjælp. - Undgå genindlæggelser.
 • Gode idrætsfaciliteter og muligheder for fysisk udfoldelse - også for selvorganiserede.
 • Styrkelse af sundhedsplejen.
 • Tværgående samarbejde omkring sundhed for at få mest muligt ud af ressourcerne.

Grøn vækst og bæredygtighed

 • Effektive skridt til klimaforbedringer og bæredygtighed er forudsætninger for en moderne erhvervspolitik.
 • Vi er villige til at bruge de nødvendige penge for at øge miljøkvaliteten og den grønne omstilling.
 • Øget brug af velfærdsteknologi skal give menneskeligt og økonomisk bæredygtige løsninger.
 • Grøn omstilling i alle nye lokalplaner og investeringer i energibesparelser skal priotires, bl.a. gennem etablering af en energisparepulje.
 • Vi ønsker fokus på at undgå spild og at fremme en mere effektiv affaldssortering.
 • Hillerød skal have attraktive og miljøvenlige busser og fremme brugen af cykler

Samarbejde

 • Alle har krav på støtte til at indtage en aktiv position i samfundet - man skal deltage efter evne.
 • Hillerød skal give lige muligheder for børn og unge med anden etnicitet.
 • Respekt for borgernes værdighed med hurtig sagsbehandling.
 • Tillidsfuld personalepolitik med attraktive arbejdsforhold.
 • Vi lytter til gode argumenter.

Radikale Venstre i Hillerød er et midterparti, er imod blokpolitik og ønsker et bredt samarbejde med alle.