Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Lærerne fravælger folkeskolen

Ny undersøgelse viser at flere lærer fravælger at arbejde i folkeskolen og det er et alvorligt problem.


Folkeskolen er den mest sammenhængsskabende institution, vi har i Danmark. Vi skal værne om skolen, fordi det er den institution, som skaber lige muligheder for vores børn.


Lærerne er den vigtigste faktor for børnenes læring og derfor er det vigtigt, at vi har uddannede lærer i vores folkeskole.


Det fremgik af et vælgermøde med Danmark Lærerforening for nyligt, at lærere følger sig presset af inklusionsopgaven og oplever, at de ikke er godt nok klædt på til at undervise børn med særlige behov, hverken i forhold til deres uddannelse eller efteruddannelse.


Det et problem, at mange lærere forlader skolen. Det fremgik ved mødet, at lærerne forlader folkeskolen, fordi det ikke er en attraktiv arbejdsplads: Der er for lidt respekt om deres arbejde, for få ressourcer, for lidt frihed og for mange test.


Inklusionen udfordrer mange lærere, og derfor er det afgørende nødvendigt, at vi forbedrer læreruddannelsen og sikrer den relevante efteruddannelse. På den måde giver vi lærerne flere kompetencer, så de har den nødvendige viden om, hvordan de kan skabe de rigtige rammer for børn med særlige behov.


Lærerne er den vigtigste faktor for vores børns læring og når lærerne ikke føler, at de er uddannet nok til opgaven og der ikke er de nødvendige ressourcer, skaber vi uholdbare situationer i klasserne for alle elever og lærer.


Når en lærer står alene med 28 børn, er det afgørende vigtigt, at børnene ved, hvor de agerer socialt hensigtsmæssigt. Når børn har særlige behov, kan de ikke indgå i den store gruppe uden særlig støtte. Det er afgørende, at vi skaber bedre rammer, så lærerne har mulighed for at møde alle børn med den nødvendige viden og tilstrækkelige ressourcer, så disse børn bliver en del af fællesskabet.


Vi skal arbejde for at få flere lærere tilbage i skolen. Det handler om, at vi skal styrke læreruddannelsen, og give lærerne mere viden om børn med særlig behov og deres udfordringer i fællesskabet. Der skal være færre elever i klasserne og færre test. Det kan være med til at styrke arbejdsglæden og fastholde lærerne i folkeskolen. I dag giver inklusionen, for mange lærere, en følelse af magtesløshed, og børnene er i klasserne på tålt ophold. Det er et svigt af vores børn og lærer.