Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Kirke og religion

Radikale Venstre anerkender kristendommens store rolle for dansk historie og kultur. Men det moderne Danmark er mindst lige så meget et produkt af den europæiske oplysningstid, store danske tænkere som Grundtvig og Brandes, velfærdssamfundet, skiftende produktionsvilkår og meget andet.
Forholdet mellem kirke og stat
Religion manifesterer sig i menneskers levevis og troen på noget transcendent. Det er et personligt anliggende, staten som udgangspunkt ikke bør blande sig i. Derfor ønsker Radikale Venstre at indfri Grundlovens løfteparagraf om, at folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Den sekulariseringsproces, som er foregået i Danmark siden reformationen, skal føres til ende. Eksempelvis bør man registrere fødsler og dødsfald hos kommunen i stedet for Folkekirken. På længere sigt skal kirke og stat adskilles.
 
Radikale Venstre vil arbejde for at ændre faget kristendomskundskab i folkeskolen til religions- og filosofiundervisning – og gøre faget obligatorisk. Vores skolesystem skal klæde vores børn på til at være både nysgerrige, kritiske og reflekterede i deres omgang med forskellige kulturer og religioner. Det kan en religionsundervisning med et bredt sigte også på etik og filosofi bidrage til. 
 
Mangfoldighed og tolerance
Radikale Venstre hævder frisindet og modarbejder intolerance. Der skal være plads til, at forskellige kulturer kan leve og udfolde sig sammen i gensidig respekt. Målet er et samfund med frihed til at tro, tænke og handle. Der skal indføres et princip om ensartet statslig og kommunal behandling af religiøse samfund, herunder beskatningsforhold.
 
Menneskerettigheder står over religion
Det danske samfunds demokratiske love og de universelle friheds- og menneskerettigheder står altid over religiøse love. Radikale Venstre tager afstand fra, at religiøse love anvendes til undertrykkelse af bestemte grupper i samfundet, f.eks. kvinder og homoseksuelle.
 
Alle borgere og samfundsgrupper skal have samme formelle rettigheder, uanset om man er ateist, kristen, muslim eller noget helt fjerde.
 
Regler om professionel påklædning skal fastlægges på den enkelte arbejdsplads under henvisning til saglige hensyn. Ytringsfriheden omfatter også retten til at bære religiøse symboler i det offentlige rum.