Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Hillerøds fremtid er børnene og de unge

Vi mener, at vores børn og børnebørns trivsel og udvikling er afgørende for at de kan få et godt liv og vi alle et godt samfund. Radikale vil derfor prioritere at give børnene en god start i livet.

Det vil vi gøre ved at understøtte gode daginstitutioner og skoler, hvor der er faguddannet medarbejdere til at skabe gode rammer for deres udvikling. 
 
Vi vil konkret arbejde for:
  • At der i Hillerøds daginstitutioner er flere medarbejdere og mindst 75 % uddannede pædagoger.
  • At børn har lige muligheder. Derfor vil vi tage hånd om de børn, der har brug for en særlig indsats så tidligt som muligt, da al viden siger, at det gør den største forskel. 
  • En styrket sundhedspleje, som understøtter børn og unges trivsel og sundhed.  
  
Radikale Venstres hovedfokus er uddannelse. Folkeskolen er grundstenen i dette arbejde, hvor frihed, mindre kontrol og færre test skal være med til at skabe tid og ressourcer til åbne skoler . Den gode folkeskole skaber nysgerrige, kloge og robuste unge, som bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse. 
 
Vi arbejder for:
  • Folkeskoler med tydeligere profil og god ledelse. 
  • Mere forældreinddragelse, som styrker børnenes trivsel og robusthed.
  • Udskolingsforløb, hvor de unge kan vælge linje på tværs at skolerne, så de kan præge deres skoleforløb ud fra de interesser, de har.
  • Inklusion baseret på lærernes specialiserede viden om børnenes særlige behov.
  • Fokus på erhvervsrettede forløb i udskolingen, så flere unge tager en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.