Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Hillerød er en særlig brik – men kun en brik - i et stort erhvervsbillede

Byen er hjemsted for internationalt førende virksomheder som Novo Nordisk, Foss og Biogen. Et værtsskab som andre byer landet over, ja verden over, ville give deres højre arm for at overtage. Derfor må vi værne om og videreudvikle vore favorable rammer virksomhederne. Både inden for kommunegrænsen og mindst lige så vigtigt sammen med vore partnere i Nordsjælland og i metropolen Greater Copenhagen.
Af Ebbe Mosbæk Rasmussen, chefkonsulent
 
Hvorfor er det lige, at en kommune skal bruge kræfter på at føre erhvervspolitik – er det ikke kerneydelser som kompetent skoleundervisning og tryghed for de ældre, der er det vigtigste? Det er nemt at svare på: Kør en tur ud forbi Novos nybyggeri. Så ser du fabriksbygninger, lagerhaller og udviklings- og testfaciliteter. Men du ser jo på samme tid en børnehave, en skole, et plejecenter. Det er de værdier, der skabes af virksomhederne og deres medarbejdere, som finansierer gildet. Så hvis Frederiksborg Slot er byens historiske perle, så er vore internationale virksomheder kronjuvelerne ind i fremtiden. 
 
Kan vi så ikke bare lave erhvervspolitik inden for kommunegrænsen (så vi kan slå Fredensborg og Frederiksværk og alle de andre og snuppe deres virksomheder)? Sådan hænger verden ikke sammen. Når internationale virksomheder afgør, hvor de vil etablere sig, kigger de både på lokale, regionale, nationale og transnationale forhold rundt om i verden. 
 
Hillerød beviser at Produktionsdanmark lever
I Hillerød har vi meget at byde på, men vi er i særdeleshed begunstiget af attraktive forhold uden for kommunegrænsen. På den store klinge er det afgørende for internationale virksomheder, at vi giver adgang til EU's Indre Marked med nem adgang til kunder, leverandører, medarbejdere og investorer i andre EU-lande. Derfor er nærheden til Kastrup Lufthavn og gode trafikforhold central (læs: Hillerødmotorvejens forlængelse og ny S-togs station). 
 
Kommunen ligger i det interessante kryds, hvor det internationale sus fra Københavnsområdet og det lokale engagement i Nordsjælland befrugter hinanden. Hillerød giver nem adgang til de internationale forretningsforbindelser, til verdensførende forskningsmiljøer og til højtuddannede specialister fra de videregående uddannelser. OG nem adgang til højt motiveret og veluddannet faglært arbejdskraft, gode bosætningsforhold, store natur- og fritidsoplevelser og erhvervsarealer til rimelige priser.   
 
Det er optimale forhold for mange store virksomheder i Nordsjælland, som kombinerer forskning, innovation, teknologi og ingeniører med store produktionsfaciliteter. Hillerød er beviset på, at Produktionsdanmark lever og har det godt – trods Dommedagsprofetier for få år siden.
 
Hånden på hjertet er det således kun en mindre del af de samlet set fordelagtige erhvervsvilkår i Hillerød, som kommunen alene kan tage æren for. Det er en vigtig erkendelse – for det betyder, at vi må bruge kræfter på tværregional udvikling i samarbejde med parter i Nordsjælland og i Greater Copenhagen metropolen.
 
Må ikke løbe tør for medarbejdere     
I Hillerød har vi en god tradition for at bygge bro mellem metropolens kerne i København og de nordlige kommuner, ligesom vi tager en aktiv rolle i rent nordsjællandske tiltag, fx erhvervs- og iværksættersamarbejdet i C4, Nordsjællands Rekrutteringsservice på jobmarkedet, VisitNordsjælland på turismeområdet og Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der kan udvikles til en stor bosætningsparameter for dygtige medarbejdere. 
 
Hvis vi nu satte som ambition, at vi vil sikre, at vore internationale virksomheder aldrig må gå ned på mangel på kvalificerede medarbejdere, så må vi fremover satse endnu mere på disse formelle og uformelle netværk. Vi må også gøre vores indflydelse gældende på uddannelsesinstitutionerne i byen og regionen, så vore virksomheders behov bliver tilgodeset. 
 
Jobudbuddet har dog tiltagende svært ved at følge med virksomhedernes efterspørgsel, så det er en brandaktuel ambition. Måske flygtninge og indvandrere i vores område kan få ligningen til at gå op? I flere kommuner afprøves nye fast track-forløb, hvor velkvalificerede flygtninge sluses hurtigt ud i job. Helsingør har stor succes med en ny, ambitiøs tilgang til at matche flygtninge med job. Det skal vi i Hillerød da tage ved lære af! 
 
Tillykke til Frederikssund!
Summa-sumarum var det en god nyhed, som nærværende avis bragte sidste uge fra Dansk Byggeris årlige måling af landets kommuners erhvervsvenlighed. Hillerød var højdespringer fra nr. 45 sidste år til nr. 20 i år. Men endnu bedre er det, at erhvervsvenligheden er steget i alle nordsjællandske kommuner (desværre med en enkelt undtagelse), og Frederikssund topper med en 3. plads på landsplan ud af de 98 kommuner. Det er vigtigt med gode samarbejdspartnere i nabolaget!