Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Fødevarer, landbrug og forbrug

Radikale Venstre vil skabe et grønnere, sundere og mere lokalforankret landbrug. Det skal fremme en ny balance mellem natur og landbrug i Danmark. Vores landbrug skal producere grønt og med fokus på kvalitet og stedbundne kvaliteter. Og så skal vi have mere natur. Særligt i de områder, hvor jordbund og miljøbetingelser alligevel gør det vanskeligt at drive landbrug. Samtidig vil vi sætte ind over for spild af mad.
En bedre balance mellem natur og landbrug
Vi skal passe på den jord vi har, så vores børn kan nyde de goder, vi har haft gavn af – fx rent drikkevand og en rig natur. Danmark er et af de mest intensivt dyrkede lande i verden. Derfor er vores natur og drikkevand under pres. Regeringen har presset citronen yderligere med en landbrugspakke, der øger kvælstofforureningen og skader både klima og miljø. Vi ønsker i stedet et grønnere, sundere og mere lokalforankret landbrug. Det omfatter bl.a. en mere ligeværdig balance mellem natur og landbrug i Danmark. Vi ønsker et landbrug, der producerer grønt og har fokus på kvalitet – og dermed et landbrug, der finder de nicher på verdensmarkedet, der betyder, at vi igen kan drive et økonomisk sundt landbrug i Danmark. Samtidig vil vi videre af det spor, vi lagde med Naturplan Danmark, Det Grønne Danmarkskort og Naturfonden – nemlig at skabe mere og bedre sammenhængende natur i Danmark. Vi ønsker, at en 1/3 af Danmark skal være natur.
 
Et klimavenligt og økologisk landbrug
En grønnere fremtid er en bedre fremtid – også for landbruget. Dansk landbrug skal være langt mere klima- og miljøvenligt. Vi vil indføre et nyt kvotesystem, som skal regulere landbrugets udledning, så de landmænd, der hurtigt omstiller sig til et mere klimavenligt landbrug, kan sælge deres overskydende kvoter til landbrug, som ikke har omstillet sig endnu. Det vil give landmændene et reelt incitament til hele tiden at blive mere klimaeffektive. I fremtiden vil vi ikke bare leve af at eksportere køer og grise – men i endnu højere grad også de grønne staldanlæg, vores dyr opdrættes i. Ligesom vi på energiområdet er førende inden for vindteknologi, skal vi på landbrugsområdet være førende inden for grøn teknologi til fødevareproduktion. Samtidig skal der være plads til lokale fødevarer, nicheproduktion og økologi. Målsætningen er som minimum at fordoble det økologiske landsbrugsareal inden 2020. Det vil bidrage til, at landbruget i højere grad kan levere sunde kvalitetsfødevarer i verdensklasse til danskerne.
 
Reducer madspild
Hvis madspild var et land, ville det være verdens tredjestørste CO2-udleder lige efter USA og Kina. Derfor skal vi bekæmpe spild af mad. Madspild gør forbrugere og offentlige institutioner som hospitaler og plejehjem fattigere, og det belaster samtidig klimaet. Vi vil madspild til livs. I valgkampen i 2015 foreslog vi bl.a., at offentlige institutioner over en femårig periode halverer deres madspild, at vi sammen med detailhandlen fjerner regler, der forhindrer, at butikker kan reducere madspild, at vi hjælper producenter til at anvende ny fødevareemballage, der minimerer madspild og støtter fødevarebankkonceptet, hvor overskudsmadvarer distribueres til organisationer, der arbejder for at hjælpe udsatte borgere.