Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Danmark skal være et forbillede for fremtidens samfund

Det er alvor med klimaet. 2018 blev det varmeste år, der nogensinde er målt i Europa, og siden 1980 er temperaturen steget 0,43 grader hvert årti på vores breddegrader. Det betyder over fire graders stigning på et århundrede, hvoraf de 40 år altså er gået.


Vi har med andre ord travlt. Meget travlt. Ifølge forskerne vil vores handlinger de næste ti år få betydning for menneskeheden de næste titusinder af år. Derfor må og skal det næste valg handle om klimaet.


For desværre er danskernes CO2 aftryk blandt de højeste i verden, fordi vi har så høj en levestandard og dermed et storforbrug f.eks. elektronik, rejser og oksekød. Det er vi nødt til at ændre på, og vi er nødt til at gøre det hurtigt. I 2050 skal Danmarks udledning af drivhusgasser gå i nul, det er alle partier enige om. Men partierne er ikke enige om at følge forskernes anbefalinger og gøre det ved at halvere vores udledning af drivhusgasser allerede i 2030. Det vil Radikale Venstre, og vi har også lagt en plan for at nå 60% reduktion i 2030. Sagt kort, vil vi gennemføre samme revolution i vores landbrug og transport, som vi med stor succes har gennemført i vores energisektor.


Og Radikale Venstre står ikke alene med de grønne ambitioner. Af konklusionerne i Klimarådets seneste rapport fremgår det, at vi kan nå alle 2030-målene for klimaet, men det kræver langt flere tiltag end dem, regeringen fremlagde i sin såkaldte klimaplan i oktober. Desværre handler regeringens plan ikke om at lave nye CO2 reducerende tiltag, men om at købe kvoter og indregning af gevinster fra klimaprojekter i andre lande. Klimarådet anbefaler derfor, at tempoet i den grønne omstilling øges markant.


Med den bevidsthed og vilje, der er i den danske befolkning, er vi radikale overbeviste om, at politikkerne både kan og skal være mere ambitiøse. Det er i høj grad grønne ildsjæle og dygtige virksomheder, der kan tage æren for omstillingen af vores energisektor.


Vi har alle et ansvar for at få omlagt landbrug og transport, fx ved at spise mindre kød og skære ned på især de lange flyrejser. Men der er brug for politisk lederskab, der gør det lettere for den enkelte borger at træffe de rette valg, fx gennem økonomiske incitamenter. Vi politikere burde f.eks. gøre det langt mere attraktivt at køre med offentlig transport og energirenovere vores huse, ligesom der er brug for at bruge støtten til landbruget til at få taget de mindst produktive jorde ud af intensiv drift til gavn for både klima, natur, vores drikkevand og landmændenes egen økonomi.


Hvis ikke Danmark skal gå forrest med et omfattende vidensbaseret og målrettet klima- og miljøprogram, hvem skal så gøre det? Som velstående land har vi et ansvar, og selvom Danmark er et lille land, har vi i årevis inspireret andre lande i forhold til grøn omstilling. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver handling. Også langt mere end det, som den nuværende regering lægger op til.