Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Budgetforlig 2018-21

Budgettet 2018-21 gør Hillerød til en mere livskraftigt by – En by hvis borgere har lyst og mulighed til at udfolde sig.
af:
Christina Thorholm
Radikalt Byrådsmedlem
Formand for sundheds- og socialudvalget
 
Børnene
Vi vil særligt fremhæve, at vi med det nye budget får bedre normeringer i vores dagtilbud –  et første skridt. Børnene og de tidlige år i livet har en afgørende betydning for deres udvikling derfor denne prioritering, som vi gerne have fundet flere penge til.  De mindst børns vilkår  bliver yderligere understøttet med et 3½ års besøg af sundhedsplejen.
 
Sundhed og forebyggelse
Hillerøds sundhedscenter får flere ressourcer og det er nødvendigt, fordi borgerne på rehabiliteringsafdelingen indlægges med stadig mere komplekse problemstillinger. Det er afgørende, at det nære sundhedsvæsen varetager borgernes behov med de krav og forventninger, der er til et moderne sundhedsvæsen.
Mennesker med psykiske lidelser får mulighed for at ringe til en akuttelefon i døgnets ydertimer og dermed ligestilles borgere med fysisk og psykiske sygdomme i højere grad, et arbejde vi vil inddrage Udsatterådet i at udvikle.  
 
Vi lægger vægt på at det forebyggende arbejde er blevet styrket, med et åbent rådgivningstilbud til sårbare unge i Basen, og et styrket arbejdet med unge, som er vokset op i en familie,hvor alkohol har skabt dårlige rammer for familielivet.  Tilbuddet betyder, at de 25-35 årige har mulighed for samtaler mm. i TUBA.
 
Socialområdet
Området har fået tilført flere midler og vi skal ikke spare på vores botilbud – tilbuddene til de allersvageste af vores borgere og det glæder os.
Vi har fundet en løsning, hvor de unge kan blive på LEVUK til de bliver 25 år, og så er der tilført midler til Oasen, så der skabes mere lige muligheder for fritids og aktivitetstilbud i Hillerød for mennesker med særlige behov for. Fokus på denne sag har skabt en større villighed til at prioritere nogle af de svageste borgere i vores kommune, hvilket jeg er meget glad og lettet over.
 
Med etableringen af botilbuddet ”Vingen”, får vi meget bedre boliger til kommunens svageste borgere og flere midlertidige botilbudspladser. Det har givet os mulighed for at skabe et botilbud på Herlufdalsvel for psykisk sårbare borgere samt borgere med autisme, hvilket er vigtigt, fordi vi får flere medborgere med disse udfordringer og med denne indsats styrker vi disse borgeres muligheder.  
 
Vi får en ny og mere tidssvarende tandklinik ved stationen, som giver øget kvalitet i det tandplejefaglige arbejde omkring børnenes tænder. Derudover ligger der også en  effektiviseringsgevinst med en ny tandklinik.
 
Byudvikling
Udvikling handler om, at vi både er  en attraktive by for borgere og virksomheder. Det er vi bl.a. ved, at vi har en god sagsbehandling når erhvervet henvender sig til kommunen og disse ressourcer opnormeres. Derudover  arbejdes der med at styrke infrastruktur ved indfaldsvej.
Vi har interesse og fokus på, at flere vil drive socialøkonomiske virksomheder i Hillerød Kommune.
 
Vi har arbejdet for sikre skoleveje, som børnene kan cykle på -  og nu kan stien til Nødebo færdiggøres med en sikker overgange. Vi kommer til at arbejde med større trafiksikkerhed i de mindre bysamfund og starter med Nødebo, hvor vi ønsker at reducere farten til 40 km i timen.
 
Bæredygtighed
Vi vil tage forsat ansvar for den bæredygtige udvikling, og ser det som et oplagt sted at arbejde med ressourcerne i affaldet og arbejdet med kommunens egen drift, for at styrke klimastrategien.