Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Behov for bedre hjælp til overvægtige

Der er i dag 800.000 danskere, der lever med svær overvægt. Mange oplever, at der blive set skævt til dem, hvis de spiser en is, drikker en cola eller indtager andet usundt mad. De oplever, at vi som samfund synes, at de bare kan tage sig sammen. Vi ved også, at det fx er sværere at få et job, hvis man er svært overvægtig.


Stigmatiseringen er slem. Men helbredssituationen er heller ikke for god. Det er meget sværere at behandle svært overvægtige for en lang række sygdomme på grund af deres vægtproblem. Med stigende grader af svær overvægt øges risikoen også for at udvikle en række følgesygdomme som type 2 diabetes, hjertekarsygdom, søvnapnø, fedtlever og kræft - og dermed også tidlig død.


Antallet af svært overvægtige er steget markant siden 2010, og det er desværre ikke overdrevet, at sige, at vi efterhånden nærmer os en decideret trussel mod folkesundheden.


Overvægt er imidlertid ikke betragtet som en sygdom i sig selv – kun et livsstilsproblem. Det gør det svært at få hjælp, og det kan undre at tilstanden ikke tages mere alvorligt i betragtning af de alvorlige konsekvenser både for det enkelte menneskes helbred og for vores samfund.


Som politiker har vi et ansvar - både for at sætte den forebyggende indsats højt på dagsorden, men også for at hjælpe de mennesker, som er interesseret i at komme af med en allerede eksisterende overvægt. Og skal vi for alvor lykkes med den opgave, er det vigtigt, at der bliver arbejdet sammen på tværs mellem alle aktører, der kan bidrage. Men det kræver, at vi anerkender svær overvægt som et problem sundhedsvæsenet skal tage sig af, og at der opbygges mere viden på området.


På en nyligt afholdt konference, satte en række eksperter sammen med Adipositasforeningen problemet med den manglende viden og de uklare behandlingsmuligheder på dagsorden. Der deltog blandt andet praktiserende læger, der gav udtryk for at de ikke kendte til hvilke behandlingsmuligheder, de overhovedet har at tilbyde overvægtige patienter, som de møder i deres konsultation. Hvor kan de sende dem hen? En enkelt snak om livsstilsændringer er i disse tilfælde slet ikke nok. Svær overvægt er et komplekst helbredsmæssigt problem. Resultatet bliver desværre let, at emnet slet ikke tages op.


Både patienter, praktiserende læger, kommunale medarbejdere og speciallæger fra hospitalerne pegede på, at der er brug for at få defineret hvem der har opgaven med at behandle overvægtige – alene for deres overvægt. Og der er brug for forskning, opsamling og spredning af viden på området. Konklusionen fra mødet var, at der er brug for et videnscenter om forebyggelse og behandling af overvægt samt nogle behandlingscentre. I vores optik vil en sådan mere veldefineret placering af opgaverne gøre det langt lettere at bygge et godt samarbejde op mellem kommuner, praktiserende læger og regioner, så man kan få etableret gode og langtidsholdbare løsninger for dem, der kæmper mod overvægt.


Det står nemlig klart, at kampen mod overvægt langt fra skal klares på sygehusene alene. Speciallæger kan hjælpe med at få vægten reduceret, men det sværeste for de fleste mennesker er, at undgå at tage på igen bagefter. Og her skal der en hel anden slags hjælp til. Det er den hjælp som egen læge og kommuner er gode til at tilbyde fordi det kræver kendskab til det enkelte menneskes liv. Til familie, job, bolig, fritidsliv og meget mere. Det kræver en opfølgning, som skal vare flere år, hvor kommunens medarbejdere også skal kunne trække på ekspertviden fra hospitalerne.


Mange kommuner er allerede godt i gang med det forebyggende arbejde mod overvægt. Det skal samkøres med initiativer og viden i regionerne. På den måde, vil vi sammen for alvor kunne give den hjælp der er nødvendig for det enkelte menneske og sætte ind med mere varige løsninger i forhold til den sigende overvægt i samfundet.