Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Børn og skole

Alle danske børn og unge skal have adgang til gode dagtilbud, skoler og uddannelser, uanset hvor de bor og hvilken baggrund, de har. Uddannelse er en investering i vores børn, i vores fællesskab og i fremtiden. Det skal vi ikke spare på.
Høj kvalitet og gode normeringer i dagtilbud
De tidlige år har stor betydning for børns udvikling. Derfor vil vi afsætte midler til bedre normeringer, mere efteruddannelse og flere timer på pædagoguddannelsen. Over tid vil vi sikre, at der i alle kommuner er afsat midler til, at der som minimum kan være 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn. Vores dagtilbud skal indbyde til nysgerrighed og leg. De skal støtte børnene i at knytte venskaber og have tillid til omverdenen og sig selv. Vi vil ikke have læringstest på det enkelte barn, men stille krav til kvaliteten.
 
Mere alsidighed og dannelse, mindre test og kontrol
Folkeskolen skal klæde vores børn på til at gå ud i livet med selvtillid, viden og solid grund under fødderne. De skal være kloge, kreative og evne at sætte sig i andres sted. Det mål når vi ikke gennem test, kontrol og flere karakterer, men ved at børnene lærer at tænke selv og bruge deres viden aktivt. Derfor vi vil afsætte midler til at styrke den åbne skole, som giver muligheder for fordybelse og alsidige undervisningsforløb. Og derfor vil vi gøre de nationale test frivillige. 
 
Flere på erhvervsuddannelse
Danmark har brug for dygtige faglærte. Og det skal være ligeså attraktivt for danske unge, at vælge erhvervsskolevejen som gymnasievejen. Vi ønsker, at flere unge i fremtiden vælger en erhvervsuddannelse. Ikke fordi vi smækker døren til gymnasiet i, men ved at flere får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Vi har et mål om at 30 pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Det kræver først og fremmest, at regeringens uddannelsesbesparelser på området annuleres. Men det kræver også, at vi øger samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsuddannelser markant, bl.a. ved at give erhvervsuddannelser ansvar for undervisningsforløb i folkeskolen.