Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Publiceret

29. september
2017

Bæredygtige løsninger

Fremtidens Hillerød skal være en moderne og oplevelsesrig slotsby. Et livskraftigt regionalt kraftcenter med aktivitet og liv for borgere og virksomheder - en by, der på helt nye måder vil tænke nyt og gammelt sammen.

Vi skal være kendt for at være en grøn og bæredygtig kommune. Folk kommer til udefra for at se, hvad vi gør for at tage vare på vores miljø både i husholdninger, kommunen og i virksomhederne.  Vi har med smartcity løsninger reduceret trafikken i bymidten, skabt mere tryghed og styrket den kollektive transport til lokalsamfundene. Vores virksomheder tager samfundsansvar og vores landmænd dyrker mere økologi. Vi har bymiljøer som er så hyggelige, at der er meget aktivitet for familier, unge og voksne både om aftenen og i weekenderne. Hillerød er kendt for de frivilliges engagement, og der er endnu stærkere netværk som styrker et livskraftigt i Hillerød.
Vi vil arbejde for:
 • At skabe flere levende byrum i byen, steder hvor mennesker mødes - men også flere muligheder for aktivitet i de grønne områder omkring Hillerød.
 • Bymidten skal rumme boliger for både lejere og ejere, boliger til unge og ældre.
 • Der skal etableres flere cykelstier i bymidten.
 • Hastighedsbegrænsning er et middel til at sikre de bløde trafikanter, og reducere trafikstøj
 • Offentlig transport til lokalområderne er vigtig for livskraften i lokalsamfundene
 • Samarbejde om Hillerød som studie by med bl.a. velkomstpakke
 
Erhvervslivet er et vigtigt aktiv for Hillerød, og i samarbejde med erhvervscentret C4, vil vi skabe endnu bedre udviklingsmuligheder for både store og små virksomheder. Hillerøds muligheder som en del af Greater Copenhagen skal fremmes, og vi skal sikre en veluddannet arbejdskraft.  Hillerød skal forsat være handelscentrum i Nordsjælland. 
Vi vil arbejde for:
 • At styrke mulighederne for at deltage i udbud for små og mellemstore virksomheder.
 • Fokus på erhvervslivets mulighederne ved det nye sygehus.
 • Nationalparken som et center for aktiviteter i naturen, der kan fremme turismen. 
 • At nye borgere ses som en ressource, som med en god integrationsindsats er i beskæftigelse.
 
Bæredygtigheden i kommunen skal fremmes gennem samarbejde med erhvervslivet og øget bevidsthed ved at engagere borgerne.  
Vi vil arbejde for:
 • At tiltrække virksomheder, som kan indgå i symbiosesamarbejdet
 • At passe på vores ressourcer, bl.a. ved at indsamle og sortere affald på tværs af kommunerne
 • At afholde en miljøuge, som sætter fokus på løsninger med høj effekt
 • At styrket samarbejde med lokalrådene for lokalt tilpassede løsninger
 • At styrket samarbejdet mellem kommune og virksomheder, så mennesker på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for beskæftigelse i f.eks. en socialøkonomisk virksomhed. De skal også have muligheden for at bidrage og være en del af fællesskabet.