Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Hillerød Radikale Venstre

Publiceret

27. september
2017

Flere år i livet mere liv i årene

Vores gode helbred værdsætter vi først rigtigt, når vi bliver syge. Forebyggelse og gode vaner giver flere år i livet.

Alle mennesker skal have mulighed for at træffe valg, som giver mere liv i årene, ved at de får den nødvendige vejledning og den rette støtte, så flere lever med et godt helbred længere. 
 
Vi vil starte med børnene og de unge for at give dem:
 • En røgfri fremtid. 
 • Færre børn skal opleve at leve i en familie, hvor mor og far drikker
 • Gode motionsmuligheder ude og inde.
 
Alt for mange mennesker oplever, at have psykiske problemer. Vi mener, at det er lige så vigtigt, at der er forbyggende tilbud for disse problemstillinger. 
 
Vi vil arbejde for: 
 • Tilbud om robusthedsforløb i skolerne. 
 • Rådgivningstilbud i Hillerød for unge, der har det svært psykisk.
 • Styrke Frivillighedscentret. 
 
Det nære sundhedsvæsen er under et stort pres, fordi flere især ældre udskrives tidligere fra hospitalet, imens at de er meget svagelige. Kommuner og hospitaler skal samarbejde bedre om borgernes helbred, så borgeren kan føle sig trygge og ikke bliver flyttet frem og tilbage. 
 
Vi vil arbejde for:
 • Hurtigere visitation af hjælpemidler.
 • Flere medarbejdere i hjemmeplejen i den nære omsorg
 
Vi bliver flere borgere i Hillerød de næste år, efterhånden som de mange nye boliger bliver færdigbygget. Budgettet på social og sundhedsområdet skal tilpasses denne befolkningsudvikling, så vi kan yde en god genoptræning og omsorg for den enkelte borger. 
 
Vi vil arbejde for:
 • Botilbud som er specialiserede for mennesker med f.eks. autisme eller psykiske lidelser.
 • Etablering af flere socialøkonomiske arbejdspladser, så flere borgere kan blive en del af fællesskabet.
 • Styrket sagsbehandlingen, gerne med én indgang.